Monday, December 19, 2011

Latihan Sajak Hari Guru

Sila jawab soalan di bawah ini pada ruangan komen di bawah :


  1. Bincangkan tiga nilai yang boleh diambil dalam sajak Hari Guru.
  2. Senaraikan tiga gaya bahasa yang terdapat dalam sajak Hari Guru dan berikan contoh yang sesuai.
  3. Pada pendapat anda, apakah yang boleh kita lakukan untuk menghargai jasa guru.


1 comment:

sHazaM said...

Pelajar sila jawab pada ruangan ini. Terima kasih.