Monday, December 19, 2011

Latihan Pantun Muhibah dan Perpaduan

1. Apakah Persoalan yang diutarakan oleh penulis?

A Kepentingan mengamalkan semangat muhibbah dan perpaduan

B Tanggungjawab masyarakat untuk mencapai perpaduan

C Kepentingan bangsa yang bersatu padu

D Mewujudkan semangat kerjasama dalam masyarakat.


2. Tema Pantun Empat Kerat(Muhibah dan Perpaduan) ialah...

A kebudayaan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia.

B masyarakat yang terdiri danpada pelbagai latar belakang.

C perpaduan antara masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.

D kehidupan masyarakat yang bersatu padu dan hidup harmoni.


3. Apakah yang menyebabkan masyarakat yang berbilang bangsa dapat hidup bersatu?

A Bekerjasama dalam melakukan semua pekerjaan

B Mengambil tahu akan hal bangsa lain

C Sentiasa mengamalkan semangat muhibah

D Bangga mempunyai rakan yang terdiri daripada pelbagai keturunan.


4. Berdasarkan rangkap kelima sajak, apakah yang masih kekal dalam ingatan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum?

A Budaya masyarakat Malaysia yang harmoni

B Kehidupan masa silam mereka

C Kenangan indah semasa bersama keluarga dahulu

D Keseluruhan cara hidup asal mereka


5. Huraikan dua persoalan yang wujud dalam Pantun Muhibah ini.


6.Pada pendapat anda, bagaimanakah kita dapat mewujudkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia?No comments: