Sunday, December 18, 2011

PUISI MODEN

SAJAK

Puisi moden iaitu sajak merupakan puisi bebasa yang tidak terikat pada sesuatu pola khusus walaupun ada ketikanya mempunyai ciri rima dan rentak.

Unsur-unsur sajak terdiri daripada:

Tema iaitu persoalan pokok yang dikemukakan oleh penyajak dengan bersumberkan pengalaman penyajak secara langsung dengan alam dan kehidupan manusia, contohnya:


 • Tema persoalan diri.
 • Tema masyarakat.
 • Tema cinta.
 • Tema alam sekitar.
 • Tema nasionalisme.
 • Tema keagamaan.

Bentuk sajak terdiri daripada bentuk luaran dan bentuk dalaman.

 • Bentuk luaran merangkumi susunan baris dalam rangkap atau stanza, susunan atau jumlah perkataan baris, dan susunan rima di hujung baris dalam rangkap.
 • Bentuk luaran sajak berdasarkan jumlah baris dalam setiap rangkap adalah:
 1. Distikhon – terdapat dua baris dalam serangkap sajak
 2. Kuatren – terdapat empat baris dalam serangkap sajak.
 3. Kuintain – terdapat lima baris dalam serangkap sajak
 4. Sestet – terdapat enam baris dalam serangkap sajak.
 5. Septet – terdapat tujuh baris dalam serangkap sajak.

Bentuk dalaman merangkumi cara persembahan fikiran daripada emosi atau perasaan yang terhasil daripada penggunaan bahasa.

Jenis-jenis sajak;


 • Balada – sajak romantik
 • Dramatik – sajak yang diselitkan dialog
 • Elegi – sajak yang mengungkapkan perasaan dukacita dan keluh
 • Epigram – sajak yang mengungkapkan nasihat atau pengajaran tentang kehidupan.
 • Hymn – sajak yang menunjukkan rasa cinta dan mengagungkan Tuhan.

No comments: