Sunday, December 18, 2011

PENGENALAN SYAIR

- Syair merupakan puisi berangkap.

- Diklasifikasikan kepada beberapa jenis berdasarkan isi atau maksud, tema dan peranannya kepada masyarakat, iaitu:

o Naratif: syair keagamaan, syair kiasan, syair romatis, dan syair sejarah.

o Non-naratif: syair agama, syair nasihat, dan tema-tema yang lain.

- Fungsi:

o Syair berbentuk cerita berfungsi sebgaai bahan hiburan.

o Syair agama dan nasihat berfungsi untuk mengawal akhlak dan memberikan pendidikan.

o Syair sindiran pula berfungsi untuk mencela atau mengejek seseorang atau masyarakat secara berkias.

- Ciri-ciri syair:

o Setiap rangkap mempunyai empat baris dan setiap baris tersebut merupakan isi atau maksud syair.

Setiap baris mempunyai empat patah kata dan jumlah suku katanya adalah antara Sembilan hingga tiga belas suku kata. Rima akhir sekata, iaitu aaaa.

No comments: