Saturday, December 17, 2011

Analisis Pantun Muhibbah dan Perpaduan

MAKSUD :

RANGKAP 1

Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada berbilang bangsa dan rakyatnya perlu mengamalkan cara hidup muhibah.

RANGKAP 2

Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan budaya, namun kerana amalan cara hidup muhibah, rakyat dapat hidup bersatu padu.

RANGKAP 3

Dalam semua urusan, rakyat hidup bersatu padu dan bergotong-royong berkat hidup bekerjasama.

RANGKAP 4

Rakyat yang berbilang keturunan tidak akan menjadi halangan untuk rakyat Malaysia membentuk menjadi bangsa yang bersatu padu.

RANGKAP 5


Sebagai rakyat yang berbilang kaum, tentulah mempunyai berbilang budaya dan cara hidup.Namun, Kebudayaan dan cara hidup asal tidak akan dilupakan walaupun kebudayaan nasional diamalkan.

TEMA

Tema pantun empat kerat ini ialah keharmonian dan perpaduan hidup masyarakat majmuk.

PERSOALAN

1. Persoalan amalan hidup muhibah perlu diamalkan oleh rakyat dalam negara berbilang kaum.


2. Persoalan amalan cara hidup muhibah dapat menyatu-padukan rakyat berlainan bangsa dan budaya.


3. Persoalan amalan bekerjasama dan bergotong royong dapat memudahkan segala urusan.


4. Persoalan kepelbagaian keturunan tidak menghalang pembinaan bangsa yang padu.


5. Persoalan kebudayaan nasional tidak melenyapkan kebudayaan sesuatu kaum.BENTUK

1. Terdiri daripada lima rangkap.

2. Pantun ini berbentuk pantun empat kerat, iaitu dua baris awalan pembayang dan dua baris akhir maksud pantun.

3. Pantun ini mengandungi empat belas hingga lapan belas patah perkataan dalam satu rangkap

4. Suku kata terdiri daripada lapan hingga dua belas suku kata sebaris.

5. Rima akhir ‘ab, ab’.


GAYA BAHASA

  • Simile :
Senyuman manis seperti madu; (Rangkap 4, baris 2)

  • Kata ganda :
Tanda bersatu bergotong-royong (Rangkap 3, baris 4)

  • Hiperbola :
Mengairi sawah beratus relong; (Rangkap 3, baris 2)

  • Asonansi :
Di negara Malaysia berbilang bangsa (Rangkap 1, baris 4) pengulangan vokal a

  • Aliterasi :
Bermacam keturunan bukan halangan (Pengulangan konsonan n)


NILAI

1. Nilai bekerjasama.

Masyarakat berbilang kaum hidup bekerjasama menjalankan amalan gotong-royong.


2. Nilai hormat-menghormati.

Masyarakat yang berbilang kaum saling menghormati adat dan budaya masing-masing.


3. Nilai semangat bermasyarakat.

Menjalankan amalan gotong-royong menunjukkan semangat hidup bermasyarakat.


4. Nilai Patriotisme.

Masyarakat yang cinta akan tanah air dan sentiasa bangga dengan kebudayaan tempatan.
PENGAJARAN

1. Kita hendaklah bertolak ansur dalam segala hal sebagai rakyat sebuah negara berbilang kaum.


2. Kita hendaklah hidup bersatu padu untuk mengekalkan keharmonian negara.


3. Kita hendaklah hidup berkerjasama dan bertoleransi dalam masyarakat yang berbilang kaum.
No comments: